Rehabilitering / reprasjoner av piper

Hjem / Produkter og tjenester / Rehabilitering / reprasjoner av piper

Rehabilitering / reprasjoner av piper

Bør du vurdere rehabilitering av pipa?

Gamle pipeløp kan blant annet føre til dårlig trekk og i verste fall pipebrann. Heldigvis slipper du som regel å rive det gamle pipeløpet og bygge opp nytt. En rehabilitering av pipen kan enkelt utføres av fagfolk.

Skader og slitasje på eldre piper og pipeløp bør tas på alvor for å ivareta brannsikkerheten, og en piperehabilitering er en investering i boligen som kan være med på å øke boligverdien, eksempelvis før du skal selge bolig.

Typiske slitasjeskader kan være alt fra sprekker og kondensskader forårsaket av vær, vind og fuktighet over lang tid. Dette er normalt i kystnære strøk som Kristiansand og Søgne. Det kan også være at pipeløpet er nedbrutt av sot, fyringsskader eller at det har oppstått en pipebrann uten at du har oppdaget det. Det kan også være en konsekvens av en installasjonsfeil.

Bruk fagfolk til piperehabiliteringen!

Om du har mistanke om at noe er feil, som eksempelvis uvanlig dårlig trekk i pipa, anbefaler vi at du tar kontakt slik at vi kan ta en befaring. Vi er normalt lett tilgjengelige i Kristiansand, Vennesla og Søgne. 

Vi er en murermesterbedrift som også er sertifisert gjennom norsk varme. Det er viktig å huske på at en rehabilitering krever gode fagkunnskaper, godkjente produkter og riktig tilpassing til akkurat din skorstein. 

Vi leverer, monterer og garanterer og bruker produkter som har lange garantier. 

Hva koster en piperehabilitering?

Det er flere ting som påvirker prisen for en piperehabilitering, blant annet lengden på pipeløpet, antall etasjer som pipen går gjennom og hvor mange steder pipeløpet er tilkoblet en peis eller peisovn. Tilstanden på pipeløpet og hvor krevende adkomsten til pipa er, påvirker også prisen. Derfor kan prisene variere fra 25.000 og oppover.

På grunn av alle disse faktorene reiser vi gjerne på en gratis befaring, slik at vi kan finne den riktige metoden for akkurat din pipe og gi en mest mulig riktig pristilbud slik at kunden ikke skal få noen store overraskelser underveis. 

Søknadplikt

Rehabilitering av skorstein er et søknadspliktig tiltak i henhold til Plan og bygningsloven § 20-1 bokstav f. Søknadsprosessen kan vi ta oss av for deg.

Rehabilitering / reprasjoner av piper

Fordelene med rehabilitering av pipe

  • Brannsikkerhet: Den viktigste fordelen med å rehabilitere pipeløpet er bedre brannsikkerhet. Ved rehabilitering blir det satt en helt ny, tett pipe inn i det gamle pipeløpet. Den nye pipen tilfredsstiller dagens krav og er trygg om det skulle komme en pipe brann. Brannvesenet rykker ut til rundt 1000 pipebranner i året.
  • Bedre trekk: En tett og trygg skorstein gir bedre trekk og optimaliserer driftsforholdene i pipa.
  • Godkjent for innkledning: Teglsteinspiper som blir foret med inner- rør får en oppgradering som tillater at pipen kan kles/ dekkes til på inntil to sider.
  • Verdiøkning på boligen/hytta: En rehabilitering av pipeløpet og ny ovn kan bidra til å øke verdien om du skal selge boligen eller hytta.
  • Miljøvennlig og Økonomisk: En dårlig pipe og gammel ovn gir dårlig fyringsøkonomi. En rehabilitert pipe kan sammen med en rentbrennende peis/peisovn gi en virkningsgrad (Utnyttelse av vedens energi) på over 80 prosent, noe som gir en betydelig reduksjon i vedforbruket, sterkt reduserte utslipp av svevestøv og dermed en besparelse i fyringskostnadene og et renere miljø.


Slik utføres en piperehabilitering

De tre vanligste metodene som brukes når en skorstein skal rehabiliteres er stål, keramikk eller glide støping. Av disse metodene er bruk av syrefaste stålrør den vanligste og generelt billigste metoden.

  • Foring med syrefaste stålrør: Dette er en enkel metode der man fører et rustfritt og syrefast stålrør ned gjennom pipen slik at en lager en helt ny og tett pipe inne i den gamle.
  • Keramikk: En tradisjonell og kjent metode som er noe mer tidkrevende enn stålpipe. Bruk av keramiske rør krever at pipeløpet er helt loddrett og at disse limes sammen del for del.
  • Glidestøping: En metode der man støper en ny kanal inn i den gamle kanalen. Denne metoden brukes ofte på svært dårlige teglskorsteiner eller der det er store peiser eller mange og vanskelige tilkoplinger.

Referansekunde Rehabilitering / reprasjoner av piper
Rehabilitering / reprasjoner av piper

Linker til våre produkter som brukes i rehabilitering

Tolmer piperehabilitering

ISODOR skorsteiner